Heerle 11 - Hoogstraten

Richtlijnen voor de toepassing van metselbaksteen

De navolgende algemene wenken en aanbevelingen vormen de basis voor de toepassing en verwerking van baksteen en metselmortels tot een “schoon”, sterk en duurzaam eindproduct metselwerk, zowel in traditionele- als geprefabriceerde vorm. De wenken en aanbevelingen hebben betrekking op de Europese norm EN 771.

De omstandigheden waaronder metselwerk wordt uitgevoerd, alsmede de specifieke eigenschappen van zowel de baksteen als de mortel bepalen de uiteindelijke esthetische en technische kwaliteiten van metselwerk. Metselwerk is een hybride constructie van metselsteen en mortel, waarbij de invloed die hun specifieke eigenschappen op elkaar hebben, belangrijk zijn bij een goede en juiste afstemming op verwerking en detaillering. Een wel overwogen keuze van de samenstellende materialen, de aandacht die beide componenten verdienen begint in feite al op de tekentafel en bij het schrijven van het bestek. Deze keuze vloeit voort uit het ontwerp, de functie en bestemming van het gebouw, de detaillering, en situering, en de plaatselijke klimatologische omstandigheden. Bij het detailleren van metselwerk moet redeneren vanuit het samenspel van functie eisen en materiaal eigenschappen, zowel op het constructieve- en esthetische vlak, alsmede bouwfysische invloeden. De vormgeving, de constructieve detaillering, en onderlinge aansluitingen op andere bouwdelen zijn van grote invloed op de verschijningsvorm en duurzaamheid van metselwerk op lange termijn.

Download "Richtlijnen voor de toepassing van metselbaksteen" - Ing. J.J.J. Scholts, SCHOLTS Adviesbureau voor Architectuur en Bouwen

Download "Opdrachtformulier dilatatieadvies"

{{ dto.title }}

{{ productDto.ProductCategoryTitleSingular }} {{ productDto.title }}
Configureer nu uw gevel